જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના દ્વારા ધંધો કરવા મેળવો 25 લાખ સુધીની લોન અને 25%સબસીડી

ગ્રામીણ વસ્તીમાં આવક અને ઉદ્યોગસાહસિકતાનું સ્તર વધારવા અને ગ્રામ્ય સ્તરે વ્યક્તિગત કારીગરો/ઉદ્યોગ સાહસિકો/સ્વ-સહાય જૂથો માટે ગ્રામીણ બેરોજગાર યુવાનો માટે રોજગારના વધુ અને વધુ નવા રસ્તાઓ બનાવવા માટે જ્યોતિ ગ્રામદ્યોગ વિકાસ યોજના (માર્જિન મની યોજના) અથવા 2000 કે તેથી ઓછી વસ્તી ધરાવતા નગરોમાં. રૂ. 1 લાખથી વધુ અને રૂ. 25 લાખ સુધીના નવા પ્રોજેક્ટ માટે લોન અરજીઓ બેંકની ભલામણ બાદ જિલ્લા ઉઘોગ કેન્દ્ર દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવે છે.

જ્યોતિ ગ્રામદ્યોગ વિકાસ યોજના

યોજનાનું નામ : જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના
અમલમાં મુકનાર ગુજરાત સરકાર
લાભાર્થી :તમામ બેરોજગાર તથા શ્રમિકો
લાભ : નાણાકીય લાભો
સત્તાવાર સાઈટ :https://panchayat.gujarat.gov.in/

યોજનાના સહાય

  • રૂ.1 લાખથી વધુ અને રૂ.25 લાખ સુધીના નવા ઉત્પાદન પ્રોજેક્ટને બેંક પાસેથી લોન માટે મંજૂરી આપવામાં આવશે.
  • આ યોજનાના હેતુ માટે, પ્રોજેક્ટ ખર્ચમાં પ્લાન્ટ ખર્ચ, મશીનરી સામગ્રી ખર્ચ અને આ બંને ખર્ચના મહત્તમ 10 ટકા સુધીની કાર્યકારી મૂડીનો સમાવેશ થાય છે. પ્રોજેક્ટના ખર્ચમાં જમીન અને મકાન બાંધકામની કિંમતનો સમાવેશ થશે નહીં.
  • પ્રોજેક્ટ પ્રવૃત્તિ અને મશીનરીના રોકાણ માટે ઓછામાં ઓછા રૂ. પાંચ લાખ હોવા જોઈએ.
  • મોટી રકમ SC/ST/મહિલા/PWD/Ma. સૈનિક અન્ય:
  • ઉપર રૂ.10 લાખ 30 ટકા 25 ટકા
  • રૂ.10 લાખથી રૂ.25 લાખ રૂ.10 લાખના 30 ટકા + બાકીની રકમના 10 ટકા રૂ.10 લાખના 25% + બાકીની રકમના 10%

લાયકાત

  • લાભાર્થી 10મું પાસ હોવો જોઈએ.
  • લાભાર્થીને નિયમિત વ્યવસાયમાં એક વર્ષનો અનુભવ હોવો જોઈએ.

વય મર્યાદા

  • લાભાર્થીની ન્યૂનતમ ઉંમર: 25 વર્ષ
  • લાભાર્થીની મહત્તમ ઉંમર: 50 વર્ષ

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર સાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો


આ લેખમાં અમે જ્યોતિ ગ્રામોદ્યોગ વિકાસ યોજના વિશે સંપૂર્ણ માહિતી આપવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. તેમ છતાં, જો તમને આ યોજના અથવા અન્ય કોઈ યોજના વિશે કોઈ પ્રશ્ન હોય, સતાવાર સાઈટ પરથી માહિતી મેળવી લેવી.

Jyoti Gramodyog Vikas Yojana
Jyoti Gramodyog Vikas Yojana