ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં આવી ભરતીની જાહેરાત,વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી 2022

ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન એ લેબ ટેકનિશિયન, ફાર્માસિસ્ટ અને સ્ટાફ નર્સ પોસ્ટની ખાલી જગ્યાની ભરતી માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરી છે. લાયકાત, પગાર ધોરણ, ઉંમર મર્યાદા, સૂચના વગરે માહિતી નીચે આપેલ છે.

ગાંધીનગર મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી

જાહેરાત ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા
પોસ્ટનું નામ૧-લેબ ટેકનિશિયન
૨-ફાર્માસિસ્ટ
૩-સ્ટાફ નર્સ
કુલ જગ્યા09
જોબ લોકેશનગાંધીનગર
સત્તાવાર સાઇટ https://gandhinagarmunicipal.com/

ભારતીય રમત ગમત સંસ્થા સ્પોર્ટ્સ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા માં 90 જગ્યાઓ માટે ભરતી ની જાહેરાત

પોસ્ટ નું નામ

  • લેબટેક 03
  • ફાર્માસિસ્ટ 03
  • સ્ટાફ નર્સ 03

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • લેબટેક B.Sc. કેમેસ્ટ્રી અથવા માઇક્રોબાયોલોજી મુખ્ય વિષય સાથે અથવા M.Sc. ઓર્ગેનીક કેમેસ્ટ્રી અથવા માઇક્રોબાયોલોજી.
  • ફાર્માસિસ્ટ ડીગ્રી ઇન ફાર્માસી અથવા ડીપ્લોમા ઇન ફાર્માસીનો કરેલ હોવો જોઇએ.
  • સ્ટાફ નર્સ ડીપ્લોમા ઇન જી.એન.એમ. અથવા બી.એસ.સી. નર્સિગ કરેલ હોવુ જોઇએ.

પગાર

ઉમેદવારોને પગાર રૂ. ૧૩,૦૦૦/- આપવામાં આવશે.

ઉંમર મર્યાદા

  • લેબ ટેકનિશિયન – 58 વર્ષ
  • ફાર્માસિસ્ટ – 58 વર્ષ
  • સ્ટાફ નર્સ – 45 વર્ષ

અરજી કેવી રીતે કરવી

રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

ઉપયોગી લીંક

સતાવાર જાહેરાત અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો