ગાંધીનગરમાં આવી ભરતી 2022

IIT Gandhinagar (IIT Gandhinagar Recruitment 2022) એ જિમ પ્રશિક્ષક અને JRF પોસ્ટ 2022 માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

IIT ગાંધીનગર ભરતી 2022 એ જિમ ઇન્સ્ટ્રક્ટર અને JRF જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 ની ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ કરી છે અને જેઓ IIT ગાંધીનગર ભારતી 2022 સામે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અરજી સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

ગાંધીનગર ભરતી 2022

IIT ગાંધીનગર ભરતી 2022: જિમ પ્રશિક્ષક અને JRF પોસ્ટ્સની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. IIT ગાંધીનગર જીમ પ્રશિક્ષક અને JRF ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી છે.

ગાંધીનગર ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ IIT Gandhinagar
પોસ્ટ Gym Instructor & JRF
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ JRF: 17-07-2022, Gym Instructor: 11-07-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
પસંદગી પ્રક્રિયા ઈન્ટરવ્યું
લોકેશનગુજરાત / ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://iitgn.ac.in/careers/staff

પોસ્ટ

  • જિમ પ્રશિક્ષક અને JRF

કુલ જગ્યાઓ

  • Check Official Notification

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • IIT ગાંધીનગર જીમ પ્રશિક્ષક અને JRF ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી IIT ગાંધીનગર જિમ પ્રશિક્ષક અને JRF પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

છેલ્લી તારીખ

  • JRF: 17-07-2022, જિમ પ્રશિક્ષક: 11-07-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સાઈટ Click Here
સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
ઓનલાઈન આવેદન કરો Click Here
HomePageClick Here