ગુજરાત સરકાર દ્વારા પ્રસિદ્ધ થતું રોજગાર સમાચાર,મેળવો રોજગારીની તકો

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર સાપ્તાહિક સમાચાર પત્ર pdf ફાઇલ
ગુજરાત માહિતી વિભાગે રોજગાર સમાચારનો નવીનતમ અંક પ્રકાશિત કર્યો છે અને હવે તે નીચે દર્શાવેલ લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર

ગુજરાત માહિતી વિભાગ દર મહિનાના દર બુધવારે ગુજરાત રોજગાર સમાચાર પ્રકાશિત કરે છે. તમે આ મેગેઝિનમાં નવીનતમ સરકારી નોકરીઓ અને ક્વિઝ અને કેટલાક મહત્વપૂર્ણ લેખો તમે જોઈ શકો છો.

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર માહિતી

મેગેઝિન નામ ગુજરાત રોજગાર સમાચાર
તારીખ 24/08/2022
પ્રકાશક માહિતી વિભાગ ગુજરાત
ભાષા ગુજરાતી

હેતુ

સરકારી નોકરીઓ મેળવવી સરળ નથી. વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની જાતને સમય પહેલા તૈયાર કરવી પડશે જેથી તેઓ પરીક્ષામાં સફળતા મેળવી શકે. આ સ્થિતિમાં, તેઓને કંઈકની જરૂર પડશે જે તેમને તેમની નજીકની ઉપલબ્ધ નોકરીઓ વિશે જણાવશે.

લાભ

સરકારી નોકરીઓ ની જાણ કરવામાં આવે છે જેનાથી નોકરી મેળવવામાં સરળતા રહે.

ડાઉનલોડ

ગુજરાત રોજગાર સમાચાર અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો