દિલ્હી પોલીસમાં ડ્રાઈવરની વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી

Advertisements

દિલ્હી પોલીસ ડ્રાઈવર ભરતી 2022: તેની ભરતી સૂચનામાં, સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (SSC) એ ડ્રાઈવરો માટે 1411 ખાલી જગ્યાઓની જાહેરાત કરી. દિલ્હી પોલીસ ડ્રાઈવર ભારતી નોટિફિકેશન 8મી જુલાઈ 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ઓનલાઈન અરજી @ssc.nic.in પર શરૂ થઈ છે. ઉમેદવારો દિલ્હી પોલીસ ડ્રાઈવર ભરતી 2022 માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે. રસ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 1411 ડ્રાઈવર પોસ્ટ માટે 29.07.2022 સુધી અરજી કરી શકે છે.

દિલ્હી પોલીસ ભરતી

સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (એસએસસી) ભરતીની અધિકૃત સૂચના અને ઑનલાઇન અરજી લિંક @ssc.nic.in આ લેખમાં આપવામાં આવી છે. દિલ્હી પોલીસ ડ્રાઈવર ભારતી 2022 માટે અરજી કરતા પહેલા, ઉંમર મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, અરજી ફી, મહત્વની તારીખ, પસંદગી પ્રક્રિયા અને નીચે આપેલ અન્ય વિગતો તપાસવી આવશ્યક છે.

દિલ્હી પોલીસ ભરતી- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ સ્ટાફ સિલેકશન કમીશન (SSC)
પોસ્ટ દિલ્હી પોલીસ ડ્રાઈવર
કુલ જગ્યાઓ 1411
આવેદન શરુ થયા તારીખ 08.07.2022
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 29.07.2022
આવેદન મોડ ઓનલાઈન
નોકરી સ્થળ ભારતમાં ગમે ત્યાં
નોકરી પ્રકાર સરકારી

પોસ્ટ

 • દિલ્હી પોલીસ ડ્રાઈવર

જગ્યાઓ

 • 1411

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • માન્યતાપ્રાપ્ત બોર્ડમાંથી 10+2 (વરિષ્ઠ માધ્યમિક) પાસ કરેલ અથવા તેની સમકક્ષ (29.07.2022ના રોજ એટલે કે ઓનલાઈન અરજી મેળવવાની અંતિમ તારીખ)
 • આત્મવિશ્વાસ સાથે ભારે વાહનો ચલાવવા માટે સક્ષમ હોવા જોઈએ
 • ભારે મોટર વાહનો માટે માન્ય ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ (ઓનલાઇન અરજીની પ્રાપ્તિની અંતિમ તારીખ મુજબ)
 • વાહનોની જાળવણીનું જ્ઞાન ધરાવો

પગાર ધોરણ (પે-સ્કેલ)

 • પે લેવલ-3 (₹ 21,700- 69,100)

ઉમર મર્યાદા

 • લઘુત્તમ વય મર્યાદા – 21 વર્ષ
 • મહત્તમ વય મર્યાદા – 30 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • દિલ્હી પોલીસ ડ્રાઈવર ખાલી જગ્યા 2022 માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:
  • લેખિત પરીક્ષા (CBT)- 100 ગુણ
  • શારીરિક સહનશક્તિ અને માપન કસોટી (PE&MT)- લાયકાત
  • ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ- 150 ગુણ (લાયકાત)
  • દસ્તાવેજ ચકાસણી
  • તબીબી પરીક્ષા

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 08.07.2022
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 29.07.2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
ઓનલાઈન અરજી કરો Click Here
સત્તાવાર સાઈટ Click Here
HomePageClick Here