સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના 2023 : દીકરીના ભવિષ્ય માટે મળશે 21 લાખ જાણો કઈ રીતે

Sukanya Samruddhi Yojana

Sukanya Samruddhi Yojana (SSY) દીકરીઓ માટે કેન્દ્ર સરકારની નાની બચત યોજના છે, જે બેટી બચાવો-બેટી પઢાવો યોજના હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી છે. નાની બચત યોજનામાં શ્રેષ્ઠ વ્યાજ દર યોજના છે. સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના યોજનાનું નામ સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના લભાર્થીઓ ૦ થી ૧૦ વર્ષની બાળકીઓ ઉદેશ્ય બાળકીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે વર્ષ 2023 સુકન્યા સમૃદ્ધિ યોજના ખાતું … Read more

Wipro Hiring Data Analyst For Various Posts

The Data Analyst Gathers, Analyses And Models Data And Key Performance Indicators To Develop Quantitative And Qualitative Business Insights In An Agile Fashion, Identifies Opportunities For Improved Data Analysis. Develops Processes And Design Reports To Boost The Business Intelligence Within The Organization And Is Good At Effectively Processing Large Amounts Of Data Into Meaningful Information. … Read more