ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા મેગા ભરતી, 98083 જગ્યાઓ ઉપર ભરતી

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા હમણાજ આજ સુધીની સૌથી મેગા ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ ભરતી ૯૮૦૮૩ જગ્યાઓ માટે બહાર પાડવામાં આવી છે. ધોરણ 10 પાસ ધરાવતા તમામ ઉમેદવારો આ ભરતી માટે આવેદન કરી શકે છે. ફોર્મ ભરવા અને સતાવાર જાહેરાત અંગેની તમામ માહિતી નીચે મુજબ છે.

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી ૨૦૨૨

ભારતમાં ઇન્ડિયા પોસ્ટ દ્વારા પોસ્ટ મેન મેલ ગાર્ડ અને અન્ય જગ્યાઓ પર અરજી બહાર પાડવામાં આવેલી છે જેમાં ભારતીય નાગરિકો આ જોબ માટે અરજી કરીને જોબ મેળવી શકે છે. જે પણ વ્યક્તિઓ આ યોજના માટે રસ ધરાવતા હોય તે વ્યક્તિઓ ઇન્ડિયા પોસ્ટ ની ઓફિસિયલ વેબસાઈટ પરથી ભરતી માટેની સૂચના ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

ભારતીય ડાક દ્વારા ટોટલ 980,83 જગ્યાઓ બહાર પાડવામાં આવેલી છે. આ પોસ્ટે માત્ર 23 સર્કલ ખાલી જગ્યાઓમાં જ મંજુર કરવામાં આવેલી છે. અહીં ઉમેદવારો શૈક્ષણિક લાયક જ જોવા મળશે અને વહી મર્યાદા તેમજ અન્ય વિગતો ચકાય છે ને આ ભરતી નો લાભ મળવા પાત્ર થશે.

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી હાઈલાઈટ

વિભાગ નું નામ ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ
કુલ જગ્યાઓ ૯૮૦૮૩
પોસ્ટનું નામ પોસ્ટમેન, મેઈલ ગાર્ડ, મલ્ટી ટાસ્કીંગ સ્ટાફ
અંતિમ તારીખ 17-09-2022
નોકરી સ્થળ સમગ્ર ભારત

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી ખાલી જગ્યા અંગે માહિતી

પોસ્ટમેન ૫૯૦૯૯ જગ્યાઓ
મેઈલ ગાર્ડ ૧૪૪૫ જગ્યાઓ
મલ્ટી-ટાસ્કીંગ-સ્ટાફ (MTS)૩૭૫૩૯ જગ્યાઓ

ભારતીય પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

પોસ્ટમેન : ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.

મેઈલગાર્ડ : ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ અને મૂળભૂત કમ્પ્યુટર કુશળતા હોવી આવશ્યક છે.

MTS : ઉમેદવારોએ કોઈપણ માન્ય બોર્ડમાંથી 10/12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ. અને મૂળભૂત કમ્પ્યુટર કુશળતા હોવી આવશ્યક છે.

Read Also:-   ચલણી નોટ ઉપર કેમ છાપવામાં આવે છે મહાત્મા ગાંધીનો ફોટો?

આ પણ વાંચો : ધોરણ 10/12 પાસ પર ગુજરાત રોજગાર ભરતી મેળો 2022

ઉમર મર્યાદા

૧૮ થી ૩૨ વર્ષ

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૭-૦૯-૨૦૨૨

મહત્વપૂર્ણ લીંક

ઓફિસિયલ વેબસાઈટ અહી ક્લિક કરો
હોમપેજ અહી ક્લિક કરો

Leave a Comment