બેંક ઓફ બરોડા ભરતી 2022

બેંક ઓફ બરોડા (BOB ઓનલાઈન ફોર્મ 2022) એ 2022 પછીના નિષ્ણાત અધિકારીઓ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

બેંક ઓફ બરોડાએ સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર્સ જોબ્સ નોટિફિકેશન 2022 બહાર પાડ્યું છે ઓનલાઈન અરજી 22-06-2022 થી શરૂ થશે જેઓ BOB ભારતી 2022 સામે અરજી કરવા ઈચ્છતા હોય તેઓ ઓનલાઈન અરજી શેડ્યૂલ, પાત્રતા માપદંડ, ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ દરમિયાન ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે. અને અન્ય વિગતો નીચે દર્શાવેલ લિંક.

BOB ભરતી 2022

22-06-2022 થી 325 સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસરની પોસ્ટના ઓનલાઈન ફોર્મ માટે ઓનલાઈન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ થશે. BOB સ્પેશિયાલિસ્ટ ઓફિસર્સ ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે.

BOB ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામ બેંક ઓફ બરોડા (BOB)
પોસ્ટ Specialist Officers
જગ્યાઓ 325
આવેદન શરુ થયા તારીખ 22-06-2022
આવેદન કરવાની છેલ્લી તારીખ 12-07-2022
શ્રેણી સરકારી નોકરી
લોકેશન ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટ https://www.bankofbaroda.com/

પોસ્ટ

  • Specialist Officers

કુલ જગ્યાઓ

  • 325

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

BOB ઓનલાઈન ફોર્મ 2022 કેવી રીતે અરજી કરવી?:

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ https://www.bankofbaroda.com/ મારફતે ઓનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • ઓનલાઈન અરજીની શરૂઆતની તારીખ: 22-06-2022
  • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 12-07-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાત Click Here
સત્તાવાર વેબસાઈટ Click Here
ઓનલાઈન આવેદન Click Here
HomePageClick Here