અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022: 10 પાસ થી ગ્રેજ્યુટ સુધીની ભરતી માટે આવેદન કરો

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 જિલ્લા રોજગાર વિનિમય કચેરી, અમદાવાદે ભરતી મેળા 2022 ની ભરતી માટે સત્તાવાર સૂચના પ્રકાશિત કરી. રોજગાર ભારતી મેળો 2022.

સરકારની રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ યોજના હેઠળ પોર્ટલને મિશન મોડ પ્રોજેક્ટ તરીકે વિકસાવવામાં આવ્યું છે. પોર્ટલ પાછળનો ઉદ્દેશ્ય નાગરિકો અને અન્ય હિસ્સેદારો માટે ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવતી માહિતી અને સેવાઓની સિંગલ વિન્ડો ઍક્સેસ પ્રદાન કરવાનો છે. આ પોર્ટલ દ્વારા ગુજરાત અને તેના વિવિધ પાસાઓ વિશેની માહિતીનો વ્યાપક, સચોટ, ભરોસાપાત્ર અને વન-સ્ટોપ સ્ત્રોત પ્રદાન કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022

મદદનીશ નિયામક રોજગારની કચેરી અમદાવાદ દ્વારા તા. ૨૧-૬ -૨૦૨૨ ના રોજ રોજગાર ભરતી મેળો યોજાશે, જેમાં ધોરણ ૧૦ પાસ થી લઇ ગ્રેજ્યુએટ,પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ આઈટીઆઈ,ડીપ્લોમાં,ડીગ્રી જેવી શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો ભાગ લઇ શકશે, આ ભરતી મેળામાં ૨૦ કરતા વધારે કંપનીઓ જોબ ઓફર કરશે, આથી ભરતી મેળામાં ભાગ લેવા ઈચ્છુંક રોજગારવાચ્છું ઉમેદવારો તા. ૨૧-૦૬-૨૦૨૨ ના રોજ સમય સવારે ૧૦:૦૦ કલાકે, આઈ.ટી.આઈ. ચાંદખેડા, વ્રજ ટેનામેન્ટ ની સામે, ચાંદખેડા અમદાવાદ અમદાવાદ ખાતે ઉપસ્થિત રેહવુ

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થારોજગાર કચેરી અમદાવાદ
પોસ્ટ પ્રકારરોજગાર ભરતી મેળો ૨૦૨૨
જોબ ફેરનું લોકેશન અમદાવાદ
જોબ લોકેશન ગુજરાત
ભરતી મેળાની તારીખ 21/06/2022 at 10:00 AM

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો ૨૦૨૨ યોગ્યતા માપદંડ

તાજેતરમાં રોજગાર કચેરી અમદાવાદ અને ITI એ અમદાવાદ રોજગાર ભારતી મેલો 2022 માટે 29.03.2022 ના રોજ જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે, લાયક ઉમેદવારો તમામ પ્રમાણપત્રો અને દસ્તાવેજો સાથે રાજકોટ રોજગાર ભારતી મેલોમાં હાજરી આપે છે, અમદાવાદ રોજગાર ભારતી મેલો 2022 વિશે વધુ વિગતો માટે નીચે આપેલ સત્તાવાર લેખ અથવા જાહેરાત કરો.

પોસ્ટનું નામ

  • વિવિધ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • 9મું પાસ, 10મું પાસ, 12મું પાસ, ગ્રેજ્યુએટ, ITI, ડિપ્લોમા.
  • શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

કેવી રીતે આવેદન કરવું?

  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોને તમામ અસલ પ્રમાણપત્રો સાથે જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે હાજર રહેવા વિનંતી છે.

આવેદન સ્થળ

  • આઈ.ટી.આઈ. ચાંદખેડા, વ્રજ ટેનામેન્ટ ની સામે, ચાંદખેડા અમદાવાદ

મહત્વપૂર્ણ તારીખો

  • ભરતી મેળાની તારીખ: 21/06/2022 સવારે 10:00 કલાકે

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ઓફીસીઅલ નોટીફીકેશન Click Here
HomePageClick Here