આણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સીટી દ્વારા ભરતી 2022: SRF અને JRF ની પોસ્ટ માટે આવેદન કરો

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી (AAU ભરતી 2022) એ સિનિયર રિસર્ચ ફેલો, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. લાયક ઉમેદવારોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તેઓ સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લો અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરો. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

AAU ભરતી 2022

AAU ભરતી 2022: સિનિયર રિસર્ચ ફેલો, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો પોસ્ટ્સની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. AAU સિનિયર રિસર્ચ ફેલો, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર સ્વરૂપમાં આપવામાં આવી છે.

AAU ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થા નુ નામઆણંદ એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સીટી
પોસ્ટનું નામ Senior Research Fellow, Junior Research Fellow
છેલ્લી તારીખ 01-07-2022
શ્રેણી Govt Jobs
પસંદગી મોડInterview
લોકેશન Gujarat / India
સત્તાવાર સાઈટ http://www.aau.in/careers-list

પોસ્ટ્સ:

  • Senior Research Fellow, Junior Research Fellow

પોસ્ટની કુલ સંખ્યા:

  • 2

શૈક્ષણિક લાયકાત:

  • AAU સિનિયર રિસર્ચ ફેલો, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી AAU સિનિયર રિસર્ચ ફેલો, જુનિયર રિસર્ચ ફેલો પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા:

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

છેલ્લી તારીખ:

  • 01-07-2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર વેબસાઈટ Click Here
HomePageClick Here