આરોગ્ય વિભાગ ભરતી : સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારીની જગ્યાઓ માટે અરજી કરો

નેશનલ હેલ્થ મિશન (આરોગ્ય વિભાગની ભરતી 2022) એ કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર પોસ્ટ 2022 માટે એક જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્ર ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અન્ય વિગતો શોધી શકો છો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને અરજી કેવી રીતે કરવી તે નીચે આપેલ છે. નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ ભરતી 2022 એ કોમ્યુનિટી હેલ્થ ઓફિસર જોબ નોટિફિકેશન 2022 બહાર પાડ્યું છે ઑફલાઇન એપ્લિકેશન શરૂ થઈ ગઈ છે અને જેઓ હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ ભારતી 2022 સામે અરજી કરવામાં રસ ધરાવતા હોય તેઓ અરજીના સમયગાળા દરમિયાન અરજીઓ મોકલી શકશે. પાત્રતાના માપદંડો, અરજીપત્રક અને અન્ય વિગતો લિંક નીચે દર્શાવેલ છે.

આરોગ્ય વિભાગ ભરતી

આરોગ્ય વિભાગની ભરતી 2022: સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારીની જગ્યાઓની ભરતી માટે ઑફલાઇન અરજી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. આરોગ્ય વિભાગની સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારીની ભરતી 2022 સંબંધિત વિગતો તપાસો જે નીચે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં આપવામાં આવી છે.

આરોગ્ય વિભાગ ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામરાષ્ટ્રીય આરોગ્ય મિશન
પોસ્ટસામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારી
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ30-07-2022
શ્રેણીસરકારી નોકરી
પસંદગી પ્રક્રિયાઇન્ટરવ્યૂ
લોકેશનગુજરાત / ઇન્ડિયા
સત્તાવાર સાઈટhttps://arogyasathi.gujarat.gov.in

પોસ્ટ

  • સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારી

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • આરોગ્ય વિભાગની સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારીની ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના પાત્રતા માપદંડોને પૂર્ણ કરવા પડશે. અધિકૃત વેબસાઇટ પરથી આરોગ્ય વિભાગના સામુદાયિક આરોગ્ય અધિકારી પાત્રતા માપદંડ તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

અરજી કઈ રીતે કરવી?

  • લાયક ઉમેદવારો તેમની અરજી અને જરૂરી દસ્તાવેજો જાહેરાતમાં આપેલા સરનામે મોકલી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 30.7.2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here