Your are blocked from seeing ads.

આજે ધોરણ 12નું રીજલ્ટ સૌથી પહેલા જોવા માટે આ લિંક ખોલો..

Your are blocked from seeing ads.

GSEB SSC અને HSC પરિણામ 2022, જે 4ઠ્ઠ જૂન 2022 ના રોજ સવારે જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું, તે પ્રથમ GSEB SSC અને HSC પરિણામ 2022 ની જાહેરાત સાથે સુસંગત હતું, જેમાં ઘણા વિદ્યાર્થીઓ પાસ થયા હતા.

STD 12 Arts Result

આજે 4 જૂન 2022 ના રોજ સવારે GSEB SSC અને HSC પરિણામ 2022 ની જાહેરાત થશે, GSEB SSC અને HSC STD 10 અને 12 પરિણામ 2022 નું પ્રથમ પરિણામ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે,

Overview

Board Name:GSEB
State:Gujarat
Year:2022
Status:Active
Official Website:gseb.org

Check STD 12 Arts Result Here

GSEB SSC અને HSC પરિણામ 2022 જોવા માટે, તમારે તમારા સીટ નંબરની જરૂર પડશે. તમારો સીટ નંબર દાખલ કર્યા પછી, તમે તમારું પરિણામ ઓનલાઈન જોઈ શકો છો. જો જરૂરી હોય તો ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામોની પ્રિન્ટ આઉટ કરો.

Your are blocked from seeing ads.

જ્યારે ધોરણ 10 અને 12 ના પરિણામો ઓનલાઈન જાહેર થશે, ત્યારે વિદ્યાર્થીઓએ એક અઠવાડિયામાં તેમની શાળાઓમાંથી તેમના ભૌતિક પરિણામ કાર્ડ લેવા પડશે.

Official WebsiteClick Here
Homepageclass3exam.com

Leave a Comment

Your are blocked from seeing ads.